free hit counter
Startcoroutine without monobehaviour